معما راننده اتوبوس


فرض کنید راننده یک اتوبوس هستید...
در ایستگاه اول 7 نفر وارد اتوبوس می شوند،در ایستگاه دوم 4 نفر بیرون می روند و  5نفر وارد می شوند ...

راننده چند سال دارد؟

××× اول خودتان فکر کنید ×××
جواب در دامه مطلب...


برچسب‌ها: چیستان, چیستانک, معما, معما با جواب


معمای شخص کور و عینک آفتابی


یک شخص کر و لال می خواهد مسواک بخرد،با در آوردن ادای مسواک زدن ،خواسته اش را به فروشنده می فهماند و موفق به خرید مسواک می شود.در همین حال شخص کوری وارد مغازه شده و می خواهد عینک آفتابی بخرد ...

او چگونه باید فروشنده را متوجه منظور خود کند؟؟؟


××× اول خودتان فکر کنید ×××

جواب در ادامه مطلب...


برچسب‌ها: چیستان, چیستانک, معما, معما با جواب


معمای بومی آفریقایی


در یکی از قبایل آفریقا،افراد برای گفتن "بله" سر خود را از چپ به راست حرکت میدهند.این حرکت ویژگی افراد این قبیله است و در هیچ قبیله آفریقایی دیگری این حرکت به این معنی صورت نمی گیرد...

فرض کنید در جنگلهای آفریقا گم شده اید و با مردی مواجه می شوید که حدس می زنید از این قبیله است.

از او می پرسید که عضو این قبیله است یا نه؟

او سرش را از چپ به راست تکان می دهد ولی چیزی نمی گوید...

چه نتیجه ای می گیرید...؟!

آیا می توانید سوال دیگری بپرسید که جوابش فقط با تکان دادن سر،شما را به نتیجه برساند؟؟؟

××× اول خودتان فکر کنید ×××

جواب در دامه مطلب بید...

 


برچسب‌ها: چیستان, چیستانک, معما, معما با جواب


معمای مسابقه دوی سرعت


فرض کنید در یک مسابقه ی دوی سرعت شرکت کرده اید..
(سریع جواب دهید...)

سوال اول: شما از نفر دوم سبقت می گیرید،حالا نفر چندم هستید؟

سوال دوم : اگر شما توی همان مسابقه از نفر آخر سبقت بگیرید،نفر چندم خواهید شد؟

××× اول خودتان فکر کنید ×××

جواب در دامه مطلب بید...


برچسب‌ها: چیستان, چیستانک, معما, معما با جواب


معمای حاصل جمع


عدد 1000 رو فرض کنید.40 رو به اون اضافه کنید.حاصل رو با 1000 دیگر جمع کنید.عدد 30 رو به جواب اضافه کنید.با 1000 دیگر جمع کنید.حالا 20 تا دیگر به حاصل جمع،اضافه کنید.با 1000 تای دیگر جمع کنید و نهایتاً 10 تا دیگر به حاصل اضافه کنید.  

این جمع را با باید با ذهنتان انجام دهید،نه با ماشین حساب...

××× اول خودتان فکر کنید ×××

جواب در ادامه مطلب...


برچسب‌ها: چیستان, چیستانک, معما, معما با جواب


تقسیم و جمع ساده


عدد 30 را به نیم تقسیم کنید و عدد 10 را به حاصل آن اضافه کنید...

چه عددی به دست می آید؟


××× اول خودتان فکر کنید ×××

جواب در دامه مطلب....


برچسب‌ها: چیستان, چیستانک, معما, معما با جواب


معمای شیب پشت بام


شیب یک طرف پشت بام شیروانی شکلی،60 درجه است و طرف دیگر 30 درجه است.
خروسی روی این پشت بام تخم گذاشته است...
تخم به کدام سمت پرت می شود؟؟؟

××× اول خودت فکر کن ×××

جواب در دامه مطلب


برچسب‌ها: چیستان, چیستانک, معما, معما با جواب


معمای رنگ ها


با توجه به راهنمایی های زیر مشخص کنید که هر رنگ در کدام خانه از جدول قرار دارد؟؟؟

راهنمایی ها:
1)
زرد و نارنجی مجاورند در حالی که قرمز و مشکی مجاور نیستند.
2)خانه شماره 3 یکی از رنگ های مقابل است: سفید،سبز،آبی،قرمز،خانه 5 سفید و بنفش نیست.
3)بنفش و نارنجی در یک ستون هستند در حالی که زرد و مشکی همانند سبز و آبی در یک ستون نیستند.
4)شماره خانه های سفید و صورتی متوالی است ولی خانه ها مجاور نیستند.
5)اختلاف شماره خانه های قرمز و زرد کمتر از 3 است.اختلاف شماره خانه های سفید و آبی بیشتر از 3 نیست.همچنین اختلاف شمار خانه های قرمز و آبی بیشتر از 2 است.
6)سبز که در مجاورت صورتی است در خانه ای با شماره فرد قرار گرفته.قرمز و زرد در یک ردیف قرار ندارند.
7)شماره خانه با رنگ آبی از سبز بیشتر است.
                                                       


×××اول خودتان فکر کنید×××

جواب در ادامه مطلب بید...


برچسب‌ها: چیستان, چیستانک, معما, معما با جواب


دهقان و گوسفندان


دهقانی تعدادی گوسفند برای فروش به شهر برد ...

نصف آنها را به اضافه نیم گوسفند به یک نفر فروخت
نصف به اضافه نیم از گوسفند های باقی مانده را به نفر دوم فروخت
و نصف به اضافه نیم از گوسفند های موجود را نیز به نفر سوم فروخت
و با 3 گوسفند که باقی مانده بود به ده برگشت ...

او چند گوسفند به شهر برده است؟؟؟

×××اول خودتون فکر کنید×××

جواب در دامه مطلب بید...

 


برچسب‌ها: چیستان, چیستانک, معما, معما با جواب


معمای 9 دایره و خط ممتد


چگونه میتوان بدون برداشتن قلم 9 دایره زیر را با 4 خط مستقیم به هم متصل کرد؟

×××اول خودتون فکر کنید×××

جواب در ادامه ی مطلب بید...


برچسب‌ها: چیستان, چیستانک, معما, معما با جواب


معمای صد حیوان


فرض کنید شما یک هزار تومان دارید و می خواهید که 100 تا گوسفند،گاو و شتر بخرید.از هر سه نوع این حیوان ها باید خریده بشه...

قیمت گوسفند یک تومان است.
قیمت گاو ده تومان است.
و قیمت شتر سی تومان است.

حالا شما باید 100 تا از این سه نوع حیوان بخرید که تعداد این حیوان ها بیشتر و یا کمتر از صد تا نشه پول شما هم نباید کم و زیاد بشه...

به زبان ساده تر،با این که یک هزار تومان باید 100 تا از هر سه نوع حیوان بخرید...

اصلا مهم نیست که از هر حیوان چند تا می خرید،فقط باید از هر سه تا حیوان باشه و جمع کل حیوانات هم 100 تا بشه...

×××اول سعی کنید خودتان فکر کنید×××

جواب در ادامه مطلب بید...


برچسب‌ها: چیستان, چیستانک, معما, معما با جواب


معمای ظرف آب


یک ظرف به گنجایش 9(نه) لیتر و یک ظرف دیگر به گنجایش 4(چهار) لیتر داریم. چگونه می توان دقیقاً 6(شش)لیتر آب در ظرفی که 9(نه) لیتر گنجایش دارد بریزیم؟؟؟

 

~ ~ ~ جواب در ادامه مطلب ~ ~ ~


برچسب‌ها: چیستان, چیستانک, معما, معما با جواب


معمای زندانی و پیدا کردن در آزادی


شخصی درون زندانی حبس شده است.اتاقی که این شخص در آن نگهداری می شود دو در دارد که یکی به سمت چوبه دار و دیگری به بیرون زندان و آزادی راه دارد. هریک از این درها یک نگهبان دارد که یکی از آنها همیشه راست می گوید و دیگری همیشه دروغ و هر دو از اینکه کدام در به کجا راه دارد و نیز از راستگویی یا دروغگویی نگهبان دیگر آگاهند. زندانی حق دارد تنها یک سوال از یکی از نگهبانها بپرسد و سپس یکی از درها را انتخاب کند. در ضمن نگهبان ها فقط با بلی یا خیر پاسخ می دهند. او چطور میتواند با تنها یک سوال دری که به سوی آزادی باز می شود را پیدا کند... 

جواب در ادامه مطلب  


برچسب‌ها: چیستان, چیستانک, معما, معما با جواب


معمای 63 لامپ


در این معما 63 (شصت و سه) لامپ و 3(سه ) عدد کلید دوپل(البته شما می توانید بجای 3 کلید دوپل از 6کلید تک پل هم استفاده کنید) به چه روشی ما باید این لامپ ها را به کلید ها وصل کنیم که در نهایت با استفاده از کلیدها و بدون تغییر دوباره در آنها به هر تعداد که خواستیم از لامپ ها را روشن کنیم؟

شما فقط یک بار لامپ ها را به کلیدها وصل می کنید و دیگه نمی توانید در آنها تغییر ایجاد کنید ، فقط می توانید با استفاده از تغییر حالت کلیدها به تعداد دلخواه،لامپ روشن کنید...

مثلا می خواهیم 11(یازده) لامپ روشن کنیم ،با زدن کلیدها 11(یازده) لامپ روشن می کنیم،یا 56(پنجاه و شش ) لامپ بخواهیم روشن کنیم ، باز با تغییر حالت کلید ها 56 (پنجاه و شش ) لامپ روشن می کنیم... اگر بخواهیم از 1 تا 63 هر عددی انتخاب کنیم،شما باید به همان تعداد لامپ روشن کنید ...

شما نیاز نیست که حتما برق کاری بلد باشید ، فقط مشخص کنید که به هر کلید چه تعداد لامپ وصل کنیم ...

جواب در ادامه مطلب... (ولی اول خودتان فکر کنید)

 


برچسب‌ها: چیستان, چیستانک, معما, معما با جواب


معمای آلبرت انیشتین


می گویند انیشتین این معما را در قرن میلادی طرح کرده و به گفته او نود و هشت درصد(۹۸٪) مردم جهان در آن دوره (و یا شاید این دوره!) نمی توانستند این معما را حل کنند.

شما هم با حل این معما باهوش بودن خود را ثابت کنید...

*در خیابانی،پیج خاه در پنج رنگ متفاوت وجود دارد.
*در هر یک از این خانه ها یک نفر با ملیتی متفاوت از دیگران زندگی می کند.
*این پنج صاحبخانه هر کدام نوشیدنی متفاوت می نوشند ، سیگار متفاوت می کشند و حیوانات خانگی متفاوت نگهداری می کنند.

سوال : کدامیک از آنها در خانه ، ماهی نگه می دارد؟

راهنمایی:
1.مرد انگلیسی در خانه قرمز زندگی می کند.
2.مرد سوئدی ، یک سگ دارد.
3.مرد دانمارکی چای می نوشد.
4.خانه سبز رنگ در سمت راست خانه سفید قرار دارد.
5.صاحبخانه خانه سبز،قهوه می نوشد.
6.شخصی که سیگار pall mall می کشد پرنده پرورش می دهد.
7.صاحب خانه زرد،سیگار Dunhill می کشد.
8.مردی که در خانه وسطی زندگی می کند،شیر می نوشد.
9.مرد نروژی،در اولین خانه زندگی می کند.
10.مردی که سیگار Blends می کشد در کنار مردی که گربه نگه می دارد،زندگی می کند.
11.مردی که اسب نگهداری می کند،کنار مردی که سیگار Dunhill می کشد،زندگی می کند.
12.مردی که سیگار Blue Master می کشد،آب میوه می نوشد.
13.مرد آلمانی سیگار Prince می کشد.
14.مرد نروژی کنار خانه آبی زندگی می کند.
15.مردی که سیگار Blends می کشد همسایه ای دارد که آب می نوشد.

برای حل این معما ابتدا یک جدول طراحی کرده و با استفاده از راهنمایی های بالا،خانه های آن را پر کنید.

**سعی کنید از کسی کمک نگیرید،اون وقت دیگه جزء 2% افراد باهوش دنیا نیستید...!


برچسب‌ها: چیستان, چیستانک, معما, معما با جواب


معمای زمان


مدت زماني كه دو ساعت ديگر تا نيمه شب باقي است نصف مدت زماني است كه يك ساعت ديگر تا نيمه شب زمان داريم. هم اكنون ساعت چند است؟

جواب در ادامه مطلب...


برچسب‌ها: چیستان, چیستانک, معما, معما با جواب


معمای حبه قند


                                 

نابغه ها! جواب رو نخونين ببينين ميتونين جواب بدين.

نكته ي انحرافي هم نداره.

سوال:

10 تا جعبه قند داریم.

هر جعبه از 1000 حبه قند تشکیل شده.

وزن هر حبه قند 10 گرمه.

این وضعیت تو همه جعبه ها همین طوریه ولی فقط یکی از جعبه ها حبه هایی با وزن 9 گرم داره.

یه ترازو داریم که یه بار مصرفه. یعنی فقط میشه یه بار با اون وزن کرد و بعد از اون دیگه از کار می افته.

می خوایم با استفاده از این ترازو و تنها با یک بار وزن بفهمیم کدوم جعبه وزن کمتری داره.

حالا چیکار کنیم؟

جواب در ادمه مطلب...


برچسب‌ها: چیستان, چیستانک, معما, معما با جواب


معمای خیلی باحال دکتر حسابی


                             

                                                                                                                                                           سه نفر برای خرید ساعتی به یک ساعت فروشی مراجعه میکنند.

قیمت ساعت ۳۰ هزار تومان بوده و هر کدام نفری ۱۰ هزار تومن پرداخت میکنند

تا آن ساعت را خریداری کنند…

بعد از رفتن آنها ، صاحب مغازه به شاگردش میگوید قیمت ساعت ۲۵ هزار تومان بوده.

این ۵ هزار تومان را بگیر و به آنها برگردان

شاگرد ۲ هزار تومان را برای خود بر میدارد

و ۳ هزار تومان باقیمانده را به آنها برمیگرداند. (نفری هزار تومان)

حال هر کدام از آنها نفری ۹ هزار تومان پرداخت کرده اند . که ۳*۹ برابر ۲۷ میشود

این مبلغ به علاوه آن ۲ هزار تومان که پیش شاگرد است میشود ۲۹ تومان

هزار تومان باقیمانده کجاست ؟

جواب در ادامه مطلب بید...


برچسب‌ها: چیستان, چیستانک, معما, معما با جواب


معمای تخم مرغ فروش میلیونر


شخصی تخم مرغ را دانه ای ۷۰۰ ریال خرید و دانه ای ۵۰۰ ریال فروخت و سر انجام میلیونر شد!

چطور چنین چیزی ممکن است؟؟!

جواب در ادامه مطلب...


برچسب‌ها: چیستان, چیستانک, معما, معما با جواب


معمای 5 کلاه و 3 نفر


در یک اتاق تاریک سه کلاه قرمز و دو کلاه آبی قرار داده ایم.دو نفر بینا و یک نفر نابینا وارد اتاق می شوند و هر کدام یک کلاه را بر سر می گذارند و از اتاق خارج می شوند.چون اتاق تاریک بوده است دو نفر بینا نیز مانند فرد نابینا قادر به تشخیص رنگ کلاه خود نیستند.بیرون از اتاق هر یک فقط به کلاه دیگران نگاه می کنند و درباره رنگ کلاه روی سر خودشان قضاوت می کنند...

بینای اول: من نمی دانم که کلاهم چه رنگی است.

بینای دوم: من هم نمی دانم که کلاهم چه رنگی است.

نابینا: چطور دو نفر بینا نتوانستند رنگ کلاه سر خود را تشخیص دهند ولی نابینا متوجه رنگ کلاه خود شد؟؟؟!

اول سعی کنید خودتان جواب معما را بیابید.

در قسمت ادامه مطلب جواب معما را مشاهده کنید...


برچسب‌ها: چیستان, چیستانک, معما, معما با جواب


تست آی کیو


آی کیو سنجی

اگر بتوانید به رابطه این اعداد پی ببرید می‌توانید ادعا کنید که جزو باهوشترین هستید، باور نمی‌کنید؟ امتحان کنید!

اگر:
۱۵۱۰۲۲=۲+۳+۵
۱۸۳۶۵۲=۴+۲+۹
۴۸۲۴۶۶=۳+۶+۸
۲۰۲۵۴۱=۵+۴+۵

آنگاه:
؟=۵+۲+۷

جواب در ادامه مطلب

 


برچسب‌ها: چیستان, چیستانک, معما, معما با جواب